Watchlock

הווטשלוק הוא מנעול חכם מדווח, המספק ביטחון ושקט נפשי. המנעול זוכה הפרסים משלב בתוכו לצד מערכת נעילה גם GPS ותקשורת סלולרית על מנת להציע פיתרון כולל שמגן על המטען ובו זמנית מתקשר ומעדכן על מצבה של היחידה בכל עת ומכל מקום.

מנעול הווטשלוק הוא הפיתרון האידיאלי לנעילת מכולות, יחידות לאחסון מטען, נגררים וכל יחידה ניידת. המנעול יכול לשמש גם לאבטחת שערים, מחסנים ויחידות באזורים מרוחקים. כל אירוע חריג יוביל להתרעת חירום מיידית, המאפשרת מניעת נזק למטען או לתחנה המאובטחים.

מנעול הווטשלוק הוא יחידה עצמאית, אשר אינה דורש חיווט או התקנה מיוחדת וניתן לשימוש בקלות, כמו כל מנעול תלי. היחידה מספקת הן אבטחה פיסית והן מערכת התראות וניטור חכמה.

מנעול הווטשלוק מאפשר אבטחה של נכסים, גם אלו המרוחקים היותר, ומבטיח ניטור מתמיד שלהם בזכות תקשורת והתראות בזמן אמת.

Download Watchlock Cube Brochure