Kylos

יחידת המעקב המתוחכמת ביותר למעקב אחר סחורות ולהגנה עליהן בזמן אמת.

היחידה הסמויה מאפשרת לכם לעקוב ולפקח על נכס כלשהו ללא כל חשד, ומאפשרת מעקב אחר סחורות וניהולן באופן יעיל. בכל מצב לא רצוי או לא צפוי, מערכת ה-GPS המובנית שולחת התראה ישירה, ומאפשרת לכם הגנה על הסחורה ואיתורה ברחבי העולם, בכל עת.

Kylos, הינו מכשיר אוטונומי קטן ויציב, המעניק לכם שליטה מלאה בכל האירועים האפשריים. הודות לחיישנים המובנים בהתקן – הרגישים לאור, לטמפרטורה ולמיקום – יש בידכם מידע מלא על מצב הסחורה שלכם ומיקומה בכל רגע נתון.

לדוגמה: כאשר מותקנת בסחורה יחידת Kylos, ניתן לעקוב אחר מיקומה של הסחורה ולקבל התראה כאשר מבוצעת כניסה לאזור מסוים או יציאה מתחומו, או כאשר הסחורה ניזוקה או נופלת.

Kylos היא מערכת עצמאית ניידת עם סוללה מובנית ללא צורך בספק כוח חיצוני.

kylos-compact

הורד את עלון Kylos

 

סגור לתגובות.