Tetis

בעולם של מסחר גלובלי הולך וגדל, הבטחת הבטיחות והאיכות של הסחורות והמטען המועברים בשילוח ימי באמצעות מכולות היא הכרחית. על פי National Cargo Security Council מטען ימי גנוב ופגיעה בסחורות המובלות בים גורמים נזק שנתי בשיעור נאמד של 50 מיליארד דולרים. נזק זה לא כולל בתוכו מוצרים שאיכותם נפגעה. Tetis, Tetis R ו- Tetis R Hybridהם הפתרון המושלם לאיתור, ניטור וניהול המטען שלכם. המערכת מנטרת על היבט של תהליך השילוח החל מהרגע שבו נאטמת המכולה הנמל המוצא ועד להגעתה אל היעד. זה כולל הן את השמירה על איכות המטען והן את בטיחות ואבטחת המטען. ניהול איכות המטען כולל מדידת חשיפה לאור, לחות ושינויים בטמפרטורה בתוך המכולה וכן פגיעה במכולה עצמה.

Tetis

Tetis הוא מכשיר מעקב וניטור מלא למכולות יבשות. המכשיר מספק הן מעקב בזמן אמת והן דו"חות מפורטים המתעדים את כל שלבי המסע של המעולה, תוך שימת דגש על אירועים חריגים.

Download Tetis Brochure

Tetis R

Tetis R הוא הפתרון האידיאלי למכולות מקוררות ומשלב בתוכו מספר גדול של חיישנים, כולל חיישן טמפרטורה רגיש עד לטווח של 0.2 מעלות צלסיוס. המערכת אוספת מידע מדויק באופן מתמשך אודות הטמפרטורה, הלחות והחשיפה לאור של המטען. בזכות היכולת לנהל ולנטר את סביבת האחסון והאקלים במכולה ולהגיב באופן מיידי במקרה הצורך, הסיכון של נזק למטען או פגיעה באיכותו קטן משמעותית.

Download Tetis R Brochure

Tetis R Hybrid

Tetis R Hybrid מספק תקשורת משולבת – של חיבור היברידי הכולל תקשורת סלולרית ותקשורת אירידיום לווינית המאפשרת לאתר ולנטר את המטען בכל מקום ובכל זמן – גם כשהמכולה נמצאת מחוץ לטווח הקליטה הסלולרית. הוא מציע את כל היתרונות של מכשיר ה-Tetis R , יחד עם תקשורת היברידית שמבטיחה תקשורת עם היחידה גם באזורים בהם אין קליטה סלולרית.

Download Tetis R Hybrid Brochure