אישורי תקינה

תקן הינו מפרט דרישות טכניות ממוצר. הוא מציב תנאים מסוימים, שבהתקיימם, המוצר נחשב לאיכותי, בטיחותי וכמתאים לייעודו, כפי שהוגדר בכל תחום ותחום.

תהליך התקינה הוא ארוך ומורכב, בו נבחנים אספקטים רבים של המוצר, החל מחומרים ומבנה המוצר דרך בטיחות, חוזק, ועמידות למים או לטמפטורה, וכלה בעמידה ביעדים ומילוי הפונקציות כפי שפורטו ע"י היצרן.

בתהליך אשרור התקינה, החברה נדרשת להציג מסמכים רבים ומפורטים אודות תהליך היצור והרכיבים המרכיבים את המוצר, וכן את המוצר עצמו, הנבדק באופן פיזי במעבדות המורשות באופן יסודי ולאורך זמן.

משנתקבל אישור התקינה, הוא מבטיח את איכות המוצר על פי הדרישות המחמירות, כפי שהוגדרו בתעשיה.

כל מוצרי סטארקום נבדקו ונמצאו כעומדים בדרישות המחמירות של איגודי התקינה המובילים בעולם.

לפניכם מובאים תעודות התקינה הבינ"ל של המוצרים וכן מפרטי תהליך הבחינה.

להלן אישורי התקינה שהתקבלו עבור הטטיס (בינלאומי):

Environmental Tests Report
 C93290 02 (3) ce
 E120693
 K120690 01 ce
 K120693 FCC
 S93290 02 (3)

להלן אישורי התקינה שהתקבלו עבור הטטיס R (בינלאומי):

C143890.01
E143880
E143881
K143880
K143881
S143890.01
S143891.01_60950-22

סגור לתגובות.