Routing

תוכנת הניתוב (Routing) של סארקום היא לב- לבה של שרשרת התקשורת של סטארקום- היא אחראית על קבלת התשדורות מהיחידות וניתובן ליעד שהוגדר מראש.

תוכנת הניתוב עובדת באמצעות הרשת הסלולרית ורשת ה-LAN / WAN בו זמנית.

היישום תומך בקבלת הודעות נתונים – מרשתות GPRS/1x וערוץ SMS – ממספר גדול של יחידות  GSM ו-CDMA באותו הזמן.

הודעות חריגות מנותבות ישירות לטלפון הנייד של הלקוח.

התוכנה מאפשרת שליחת בקשה לקבלת מיקום הרכב, ושליחת פקודות לרכב ישירות מהטלפון הנייד של הלקוח.

היישום מאפשרת למפיץ גמישות ומעניקה לו שליטה מלאה על היחידות.

כמו כל התוכנות של סטארקום, תוכנה זו, גם היא אינטואיטיבית וידידותית למשתמש, ומלווה בתמיכה המלאה של סטארקום דרך כל שלבי ההתקנה וההפעלה שלה.

הורד את עלון יישום Routing

הורד את מפרט יישום Routing

סגור לתגובות.