Installer

הכלי היעיל ביותר עבור המפיץ לתכנות היחידה ולבדיקת תקינות ההתקנה וההפעלה.

היישום נועד לאפשר למפעיל המקומי לספק שירות שלפני התקנה ברמה הגבוהה ביותר, לאמת את תקינות התפקוד של היחידה ותהליך ההתקנה, ובכך לחסוך ללקוח זמן ועלויות.

היישום נועד להתמודד עם מספר משימות:

  • תכנות היחידה בהתאם לפרמטרים של הרשת המקומית ולדרישות הלקוח
  • טעינת פרמטרים וגרסת תוכנה מעודכנת ליחידות שהגיעו מהיצרן
  • בדיקה אוטומטית של ההתקנה ביחידה
  • אימות החיבור של היחידה לרשת ובדיקת איכות הקליטה
  • בדיקות נפרדות של הקלט שמוזן ליחידה והפלט ממנה

 הפעלה יעילה

ממשק ידידותי למשתמש

בדיקת יחידות רבות בו-זמנית

OTA (Over the Air")- עדכון היחידות המותקנות באופן מקוון, ללא צורך בפירוק היחידה

התאמה ל-‏7 שפות

 הורד את עלון Installer App

הורד את המפרט הטכני של Installer  App

סגור לתגובות.