Control Center

היישום 'תוכנת מוקד' מגדיר נהלים תפעוליים לטיפול במצבי חירום שונים, כולל גנבה, תאונות או נהג במצב חירום כדי להבטיח מענה מיידי הולם שמתאים לכל סוג של אירוע.

 נהלים 'תפורים' בהתאמה אישית מלאה לכל מרכז לפי דרישות לקוח, תקנות מקומיות, חוקים ושפה. לדוגמה, במקרה של גנבה, בשלב הראשון ייווצר קשר עם הלקוח כדי לוודא שהרכב נגנב, בשלב השני ייווצר קשר עם המשטרה המקומית, בשלב השלישי תופעל מערכת המעקב אחר הרכב לזהות את מיקומו של הרכב, ובשלב הרביעי יהיה ליצור קשר עם הביטוח של הלקוח וכן הלאה.

 התוכנה היא יישום העומד בפני עצמו, ומותקן באופן עצמאי במוקד החירום שמקים המפעיל.

 תכונות היישום:

 • זמין בשפות רבות, מאפשר הוספת שפות בקלות ובמהירות.

• מציג את היחידות על גבי המפה באמצעות מערכת המעקב אחר רכב, מציג את הכוחות הקרובים ביותר שיכולים לסייע ואת נתוניהם הרלבנטיים.

• שומר יומן רישום של כל הפעולות שבוצעו, עם תאריכים ומשתמשים.

 הורד את עלון יישום Control Center

הורד את המפרט הטכני של יישום Control Center

חלק א

חלק ב

סגור לתגובות.