Products note

הערה: רק משווקים מורשים של סטארקום, אשר מחזיקים באישור השיווק הרשמי של החברה, רשאים למכור ציוד של סטארקום. רק ציוד שמשווק על-ידם ומותקן על-ידי מתקין מורשה יבטיח אחריות על המוצר.
ראה רשימת המשווקים המורשים באתר החברה.
אחריות מוגבלת זו אינה ניתנת להעברה ואינו חלה על רוכשים שקנו את המוצר דרך משווק או מפיץ שאינו מורשה על-ידי היצרן, כולל ללא הגבלה רכישות שבוצעו דרך אתרי מכירות פומביות באינטרנט.

סגור לתגובות.